لوله

لوله‌ها به همراه شیرآلات مؤثرترین عنصر هزینه قیمت لوله کشی در یک ساختار هستند.

به عنوان یک قاعده کلی:

لوله کشی ۵-۷ درصد کل هزینه یک واحد تولیدی را تشکیل می‌دهد و لوله‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد و شیرآلات ۱۵ تا ۲۵ درصد این هزینه را به خود اختصاص می‌دهند). این ارقام مقادیر میانگین هستند که مربوط به صنعت نفت و گاز و مواد فولادی کربنی هستند.لوله‌های صنعت نفت و گاز بسیار متنوع است. این لوله‌ها می‌توانند رنگ‌های متفاوت داشته باشند (سطح بیرونی آنها رنگ می‌شود). این رنگ بیانگر نوع سیالی است که این لوله ها انتقال می‌دهند.