واشرهای آب بندی

واشرهای آببندی که در صنایع با نام گسکت ( Gasket) و یا درزبند نیز شناخته می شوند، در عین سادگی ابزاری بسیار مهم و کاربردی در صنایع گوناگون به شمار می روند که در قطرها و ضخامت هایی متفاوت به تولید می رسند. نحوه ساخت واشرها به عواملی نظیر دمای محیطی که در آن مورد استفاده قرار می گیرند، احتمال خوردگی و نوع کاربرد آن ها بستگی دارد.این نوع از واشرها جهت آب بندی فضای مابین دو فلنج و جلوگیری از نشت سیالات مورد استفاده قرار می گیرند.